Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

34p.
1. Vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības 2p.
2. Pētnieciskā darbība ķīmijā 1p.
3. Bīstamība 1p.
4. Blīvuma aprēķināšana 2p.
5. Tilpuma aprēķināšana 1p.
6. Vielu izdalīšana no maisījumiem 1p.
7. Masas daļas aprēķināšana 1p.
8. Vienkāršas un saliktas vielas 1p.
9. Atoma kodols 3p.
10. Elementu vērtība 2p.
11. Binārie savienojumi 1p.
12. Fizikālie lielumi. Daudzums 1p.
13. Fizikālie lielumi. Blīvums pret gaisu 1p.
14. Fizikālie lielumi. Tilpums 4p.
15. Oksīdi un hidroksīdi 2p.
16. Oksīdi 3p.
17. Savienošanās un sadalīšanās reakcijas 2p.
18. Kaļķakmens izmantošana 2p.
19. Metālu iegūšana 3p.