Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Zemeslodes uzbūve 1p.
2. Sauszeme 1p.
3. Pasaules okeāns 1p.
4. Zemes garozas uzbūve 1p.
5. Litosfēras plātnes 1p.
6. Zemes reljefa galvenās formas 1p.
7. Gaisa masu cirkulācija uz Zemes 1p.
8. Valdošie vēji 1p.
9. Klimata joslas 1p.
10. Ģeogrāfiskās dabas ainavas 1p.
11. Kopsavilkums 3p.