Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Izsaka laiku sekundēs.
2. 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Secina, kāda Mēness fāze ir redzama no Zemes
3. 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, kāpēc notiek dienas un nakts mija, izmantojot modeli
4. 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta, kā iespējams pārliecināties, ka gaiss pastāv
5. 5. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka attālumu kartē vai plānā, izmantojot mērogu
6. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina priekšmetus, kas nepieciešami filtrēšanai
7. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Starp dotajiem maisījumiem atpazīst neviendabīgo maisījumu un izvēlas to filtrēšanai
8. 8. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizējot situāciju, izvēlas trauku, kurā iztvaikošanas notiek visātrāk
9. 9. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta novēroto, lietojot atbilstošus dabaszinību terminus
10. 10. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, kā var paātrināt šķīšanas procesu
11. 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina izšķīdušās vielas masas daļu šķīdumā
12. 12. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir pētījuma soļus (hipotēzi, novērojumu, secinājumus utt.)
13. 13. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Salīdzina materiālu īpašības un identificē materiālus
14. 14. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot grafikā doto informāciju, nosaka gliemeža veikto attālumu
15. 15. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veic vienkāršus mērījumus un pieraksta mērījumu rezultātus, lietojot atbilstošas mērvienības
16. 16. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, ka elektriskajai ķēdei jābūt noslēgtai, lai spuldze kvēlotu
17. 17. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skaidro balona tilpuma maiņu ar temperatūras un gāzes (hēlija) temperatūras maiņu
18. 18. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir atjaunojamos un neatjaunojamos enerģijas avotus
19. 19. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sakārto prioritārā secībā darbības vides piesārņojuma mazināšanai
20. 20. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka augu, izmantojot augu noteicēju
21. 21. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novēro augam raksturīgās pazīmes, salīdzina dažādu augu daļas pēc to raksturīgajām pazīmēm
22. 22. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatojoties uz grafikā attēlotajiem datiem, izdara secinājumus
23. 23. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo ekosistēmas izmaiņas
24. 24. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina datus, novērtē ticamību. Pamato savu viedokli, balstoties uz datiem
25. 25. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izdara secinājumus, saistot divus lielumus

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2019. gada valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 00:00:00 vidēja 25p. Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 2018./19. m.g.