Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Eksperimenta par auga dzīvības procesiem plānošana
2. 1.2. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Augu dzīvības procesi
3. 1.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mēness fāzes
4. 1.4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mērierīces izvēle
5. 1.5. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Tilpums
6. 1.6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Drošības noteikumi darbā ar nezināmiem šķidrumiem
7. 1.7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dzīvnieku un augu dzīvības procesu saistība
8. 1.8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dienas un nakts maiņas cēlonis
9. 1.9. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kukaiņu attīstība
10. 1.10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Materiāli, kas vada un kas nevada strāvu
11. 1.11. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pētījuma struktūra
12. 2. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 5 p. Jēdzieni dabaszinībās
13. 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novērojums un pieņēmums.
14. 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Temperatūra un vielu īpašības
15. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Elektriskā slēguma shēma
16. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Fizikālo pārvērtību pazīmes; atkritumu pārstrādes ietekme uz vidi
17. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Tabulas datu pārveidošana grafikā
18. 8. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Pētījuma veikšana (pētāmais jautājums, datu ieguve, mērierīces)
19. 9. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sēklu pielāgotība vairošanās apstākļiem
20. 10. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Informācijas attēlojums grafikā; Saules augstums virs horizonta
21. 11. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Enerģijas taupīšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs Dabaszinības 2014. g., 1.1. - 1.10. uzd. 00:00:00 vidēja 11 p.
2. Valsts diagnosticējošais darbs Dabaszinības 2014. g., 2. - 11. uzd. 00:00:00 vidēja 19 p.
3. Valsts diagnosticējošais darbs Dabaszinības 2014. g., 1. - 11. uzd. 00:00:00 vidēja 30 p.