29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas izstaro un kas atstaro gaismu? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dabiskie un mākslīgie gaismas avoti.
2. Spoguļu izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attēla veidošanās plakanos spoguļos, izmantošana ikdienā
3. Lēcu izmantošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izliektas lēcas veido palielinātu aplūkojamā objekta attēlu (D.Li.2.)
4. Definīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaņas īpašības
5. Skaņas atstarošanās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ja skaņas atstarošanās ir spēcīga, var dzirdēt atbalsi. (D.Li.2.)
6. Straumes ātrums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka upes straumes ātrumu.
7. Ātruma formula un aprēķins (km/h) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina ķermeņa kustības ātrumu.
8. Apstāšanās ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro apstāšanās ceļa ietekmējošos faktorus, kā arī izprot drošas braukšanas nosacījumus.
9. Spēku iedarbība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc spēkus, kas darbojas uz ķermeni.
10. Kustību kavējošu spēku mazināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro faktorus, kas kavē ķermeņa kustību, nosaucot katram faktoram atbilstošu spēku. Izprot kā mazināt gaisa pretestību ikdienas situācijās.
11. Spēki sadzīvē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību. (D.Li.3.)
12. Magnētu pievilkšanās un atgrūšanās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)
13. Kompasa rādījumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot kompasa darbības principus un rādījumu nolasīšanu.
14. Enerģijas avots 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina dažādus enerģijas avotus, to nozīmi un izmantošanas veidus.
15. Elektroenerģijas ieguves alternatīvās iespējas 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zina, kādi ir alternatīvie enerģijas avoti. Prot izvērtēt alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas iespējas Latvijā.
16. Elektrības vadītāji un nevadītāji 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kuri materiāli vada un nevada elektrību. Prot tos nosaukt.
17. Elektriskā ķēde 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Elektriskās ķēdes shēmas veidošana
18. Elektrobīstamas situācijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot izvērtēt dažādas ikdienas dzīves situācijas, kurās nepieciešams ievērot elektrodrošības noteikumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fizikālie procesi 00:40:00 vidēja 29 p. Treniņtests par fizikālajiem procesiem (gaisma un skaņa, spēks un ātrums, magnētisms un elektrība).