Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas izstaro un kas atstaro gaismu? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dabiskie un mākslīgie gaismas avoti.
2. Spoguļu izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēla veidošanās plakanos spoguļos, izmantošana ikdienā
3. Lēcu izmantošana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izliektas lēcas veido palielinātu aplūkojamā objekta attēlu (D.Li.2.)
4. Definīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaņas īpašības
5. Skaņas atstarošanās 1. izziņas līmenis zema 1p. Ja skaņas atstarošanās ir spēcīga, var dzirdēt atbalsi. (D.Li.2.)
6. Straumes ātrums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka upes straumes ātrumu.
7. Ātruma formula un aprēķins (km/h) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina ķermeņa kustības ātrumu.
8. Apstāšanās ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro apstāšanās ceļa ietekmējošos faktorus, kā arī izprot drošas braukšanas nosacījumus.
9. Spēku iedarbība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosauc spēkus, kas darbojas uz ķermeni.
10. Kustību kavējošu spēku mazināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro faktorus, kas kavē ķermeņa kustību, nosaucot katram faktoram atbilstošu spēku. Izprot kā mazināt gaisa pretestību ikdienas situācijās.
11. Spēki sadzīvē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ir spēki, kas veicina vai kavē ķermeņa kustību. (D.Li.3.)
12. Magnētu pievilkšanās un atgrūšanās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ir spēki, kas darbojas tiešā kontaktā vai no attāluma. (D.Li.3.)
13. Kompasa rādījumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot kompasa darbības principus un rādījumu nolasīšanu.
14. Enerģijas avots 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina dažādus enerģijas avotus, to nozīmi un izmantošanas veidus.
15. Elektroenerģijas ieguves alternatīvās iespējas 3. izziņas līmenis augsta 2p. Zina, kādi ir alternatīvie enerģijas avoti. Prot izvērtēt alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas iespējas Latvijā.
16. Elektrības vadītāji un nevadītāji 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina, kuri materiāli vada un nevada elektrību. Prot tos nosaukt.
17. Elektriskā ķēde 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektriskās ķēdes shēmas veidošana
18. Elektrobīstamas situācijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot izvērtēt dažādas ikdienas dzīves situācijas, kurās nepieciešams ievērot elektrodrošības noteikumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fizikālie procesi 00:40:00 vidēja 29p. Treniņtests par fizikālajiem procesiem (gaisma un skaņa, spēks un ātrums, magnētisms un elektrība).