Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 3. daļas 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi 2p.
2. 3. daļas 2. tēmas 3. un 4. uzdevums 2p.
3. 3. daļas 2. tēmas 5. un 6. uzdevums 3p.
4. 3. daļas 2. tēmas 7. uzdevums 2p.
5. 25. marts 1p.