28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Katru gadu vēstures eksāmenā 3. daļā daži uzdevumi mēdz atšķirties, bet vienmēr ir prasīti jēdzieni, saistīti ar izvēlēto tēmu, un to skaidrojums, vienmēr ir uzdevumi par notikumu cēloņiem un sekām, kā arī jāuzraksta apraksts. Apraksta kritēriji ir praktiski nemainīgi.
 
Tāpat arī mēdz atkārtoties tēmas, tikai citādi definētas, piemēram, 2017. gada eksāmenā viena no tēmām bija "Latvijas neatkarības atjaunošana", bet 2018. gada eksāmenā viens no izvēlei piedāvātajiem datumiem ir 4. maijs.
Tāpēc ir vērts trenēties 3. daļas uzdevumiem, izmantojot iepriekšējo gadu tēmu uzdevumus, - tas labi var noderēt eksāmenā.
  
Šajā eksāmena 3. daļā skolēna izvēlei piedāvāti trīs datumi - Latvijas valsts svētku vai atceres dienas:
 • 18. novembris
 • 25. marts
 • 4. maijs
Vispirms jāizpilda 6 uzdevumi, saistīti ar izvēlēto datumu, tā iespējams iegūt pusi no 3. daļas vērtējuma.
Otru pusi vērtējuma iegūst, uzrakstot aprakstu par izvēlētā datuma notikumiem.
 
Aprakstam eksāmena uzdevumā ir izvirzītas noteiktas prasības, kas jāizpilda:
 • izmantoti atbilstoši fakti,
 • lietoti vēstures jēdzieni,
 • uzrakstīti secinājumi - kā notikums ietekmēja Latvijas vēsturisko attīstību.
Apraksts tiek vērtēts, izmantojot šādus kritērijus:
 • Saturs un valoda: Saturs atbilst tēmai. Teksts ir loģisks, strukturēts (ir ievads, pamatdaļa un nobeigums). Ievēroti pareizrakstības noteikumi. Ir dažas nebūtiskas stila vai gramatikas kļūdas.
 • Vēstures jēdzieni: Lietoti vēstures notikumam būtiski un atbilstoši vēstures jēdzieni.
 • Fakti: minēti tematam būtiski un precīzi vēstures notikumi/ personības.
 • Cēloņsakarības: Analizēta notikuma ietekme Latvijas vēsturē, secinājumi pamatoti ar faktiem.
Ja aprakstā ievērots prasītais, skolēns iegūst maksimālo punktu skaitu - 8 punktus - 2 punkti par katra kritērija izpildi.
Ja prasības izpildītas daļēji, punktu skaits samazinās.
 
Nevienu punktu par kritēriju neiegūst, ja darbā konstatējamas šādas neatbilstības kritērijiem:
 • Saturs un valoda: Pareizrakstības kļūdas traucē uztvert saturu. Apraksts neatbilst tematam. 
 • Vēstures jēdzieni: Vēstures jēdzieni nav lietoti vispār vai lietoti neatbilstoši jēdzieni.
 • Fakti: Nav minēti vēstures notikumi/ personības vai tie neatbilst tematam. Nav izpratnes par vēstures notikumu hronoloģiju.
 • Cēloņsakarības: Nav norādīta notikuma nozīme, nav izpratnes par cēloņsakarībām, secinājumu nav.
Kopā par 3. daļu maksimāli iespējams iegūt 16 punktus.
 
Ieteikums: Pirms izvēlēties tēmu un sākt pildīt uzdevumus, rūpīgi iepazīties ar visu uzdevumu prasībām un apraksta kritērijiem, un izvērtēt, par kuru tēmu ir vislabākās zināšanas, lai iespējami veiksmīgi izpildītu visus uzdevumus.
Svarīgi!
Tālāk piedāvāti uzdevumi par katru tēmu atbilstoši eksāmena uzdevumu prasībām:
1. tēma - 18. novembris
2. tēma - 25. marts
3. tēma - 4. maijs