4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Svarīgi!
Šogad vēstures eksāmena 3. daļas uzdevumos bija būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu vēstures eksāmeniem 9. klasei!
  
3. daļas nosacījumi:
 
Izvēlies vienu no piedāvātajiem vēstures notikumiem, kuri ietekmēja teritoriālās izmaiņas, politisko, ekonomisko, sociālo attīstību Latvijas teritorijā, un izpildi prasīto!
 
Piedāvātās tēmas:
  1. Krusta kari Baltijā.
  2. Lielais Ziemeļu karš.
  3. Otrais pasaules karš.
  
Pusi 3. daļas vērtējuma (8 punkti) veidoja punkti par izpildītajiem uzdevumiem, otru pusi - apraksta vērtējums ( 8 punkti). Kopā: 16 punkti, kas saskaņā ar vērtēšanas skalu ir apmēram 2 balles no kopējā eksāmena vērtējuma.
 
Izpildāmie uzdevumi un izvirzīto prasību skaidrojums:
  
1. Uzraksti kara norises laiku!
Pareizi uzrakstīts kara norises laiks var būt precīzi gadaskaitļi vai pietuvināts laika definējums, piemēram, Lielais Ziemeļu karš - 18. gadsimta sākums.
Otrajam pasaules karam bija prasība precīzi nosaukt gadaskaitļus.
 
2. Uzraksti divas pretējās karadarbībā iesaistītās puses!
Katrā karā tās bija citas, tāpēc piemēri tiks precizēti tālākajos uzdevumos.
 
3. Uzraksti divus kara cēloņus!
Pildot šo uzdevumu, ir svarīgi atšķirt notikuma ( šajā gadījumā - kara ) cēloni un notikuma iemeslu jeb ieganstu. Tās mēdz būt divas dažādas lietas, piemēram, Pirmā pasaules kara cēloņi bija daudzi: lielvalstu konkurence par kolonijām; impēriju ambīcijas; sabiedrības kaujinieciskais noskaņojums; jaunu ieroču ražošana utt., bet iemesls - Sarajevas atentāts. Tas tika izmantots kā iegansts sākt karadarbību.
 
4. Uzraksti trīs kara sekas!
Šajā uzdevumā ir prasība nosaukt trīs dažāda veida sekas (pēc izvēles no piedāvātajām četrām):
  • teritoriālās izmaiņas;
  • politiskās sekas;
  • ekonomiskās sekas;
  • sociālās sekas.
Tātad, ja skolēns nosaucis trīs, piemēram, teritoriālās izmaiņas, tad iegūst tikai vienu punktu!
 
5. Uzraksti izvēlētā notikuma aprakstu, norādot:
  • kā notikums ietekmēja Latvijas teritoriālās izmaiņas un
  • politisko, ekonomisko, sociālo attīstību!
Strukturē saturu; izmanto atbilstošus vēstures faktus, lieto vēstures jēdzienus!
Uzraksti secinājumus!
 
Tabula apraksta vērtēšanai.
Punkti
Saturs un valoda
Vēstures jēdzieni
Fakti
Cēloņsakarības
2
Saturs atbilst tēmai. Teksts ir loģisks, strukturēts (ir ievads, pamatdaļa un nobeigums - secinājumi).
Ievēroti pareizrakstības likumi. Ir dažas nebūtiskas stila vai gramatiskās kļūdas.
Lietoti vēstures notikumam būtiski un atbilstoši vēstures jēdzieni. 
Minēti tematam būtiski un precīzi vēstures notikumi/ personības.
Analizēta notikuma ietekme uz Latvijas teritorijas attīstību, secinājumi pamatoti ar faktiem.
1
Teksts ir nedaudz haotisks vai bez ievada un nobeiguma.
Ir pareizrakstības kļūdas, taču jēga uztverama.
Lietoti daži notikumam atbilstoši nebūtiski jēdzieni, ir kļūdas vai neprecizitātes jēdzienu lietošanā.
Minēti daži vēstures notikumi/ personības. To lietošanā var būt neprecizitātes.
Secinājumi ir emocionāli.
0
Teikumu uzbūve un pareizrakstības kļūdas traucē uztvert saturu.
Apraksts neatbilst tematam.
Nav izpratnes par vēstures jēdzienu lietošanu (jēdzieni nav lietoti vispār vai jēdzieni lietoti neatbilstoši tematam).
Nav minēti vēstures notikumi/ personības vai tie neatbilst tematam.
Nav izpratnes par vēstures notikumu hronoloģiju.
Nav norādīta notikuma ietekme, nav izpratnes par cēloņsakarībām.
 
Tātad, par katru pozīciju maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 2.
2 x 4 = 8 punkti par aprakstu.
Ja kāda prasība nav pilnībā izpildīta, punktu skaits samazinās.
 
Svarīgi!
Tālāk ir piedāvāti uzdevumi saskaņā ar eksāmena prasībām 3. daļai par visām trijām tēmām; vispirms - visi uzdevumu veidi par vienu tēmu, tad - abām nākošajām.