Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

35p.
1. 2. daļas 1. uzdevums 1p.
2. 2. daļas 2. uzdevums 8p.
3. 2. daļas 3. uzdevums 4p.
4. 2. daļas 4. uzdevums 4p.
5. 2. daļas 5. uzdevums 1p.
6. 2. daļas 6. uzdevums 4p.
7. 2. daļas 7. uzdevums 5p.
8. 2. daļas 8. uzdevums 4p.
9. 2. daļas 9. uzdevums 4p.