Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

0p.
1. 3. daļas 1. uzdevums 0p.