Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31p.
1. 1. daļas 6. uzdevums 2009.g. 4p.
2. 1. daļas 7. uzdevums 2009.g. 4p.
3. 2. daļas 1.,2. uzdevums 2009.g. 2p.
4. 2. daļas 3. uzdevums 2009.g. 20p.
5. 2. daļas 4. uzdevums 2009.g. 1p.