Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. 2. daļas 5.,6.,7. uzdevums 2009.g. 5p.
2. 2. daļas 8.,9. uzdevums 2009.g. 1p.
3. 2. daļas 10. uzdevums 2009.g. 1p.
4. 2. daļas 11.,12. uzdevums 2009.g. 1p.
5. 3. daļas uzdevums 2009.g. 1p.