Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. 2019. g. 9. kl. eksāmens 1. daļas 2. uzdevums 4p.
2. 2018. g. 9. kl. eksāmens 1. daļas 1. uzdevums 4p.
3. 2017. g. 9. kl. eksāmens 1. daļas 1. uzdevums 4p.
4. 2016. g. 9. kl. eksāmens 1. daļas 2. uzdevums 4p.
5. 2015. g. 9. kl. eksāmens 1. daļas 2. uzdevums 4p.
6. 2013. g. 9. kl. eksāmens 1. daļas 2. uzdevums 4p.
7. 2015. g. 12. kl. eksāmens 1. daļas 1. uzdevums 4p.
8. 2015. g. 12. kl. eksāmens 1. daļas 2. uzdevums 4p.
9. 2014. g. 12. kl. eksāmens 1. daļas 1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu 3p.
10. 2014. g. 12.kl. eksāmens 1. daļas 1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. 3p.
11. 2013. g. 12. kl. eksāmens 1. daļas 1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. 3p.
12. 2013. g. 12. kl. eksāmens 1. daļas 1.2 uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. 3p.