Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Analizē tekstu par notikumu I 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Attīsta lasītprasmi un teksta, attēla saiknes, nozīmes izpratni.
2. Nosaki svētku vai atceres dienu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina zināšanas par svētku, atceres dienām.
3. Papildini tekstu par Rīgas aizstāvēšanu 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Sekmē izpratni par notikumiem, sabiedrības lomu.
4. Nosaki atjaunoto svētku dienu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Papildina zināšanas par svētku dienām.
5. Raksturo notikuma lomu - Lāčplēša diena I 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sniedz iespēju pārbaudīt izpratni par notikumu.
6. Raksturo atzinību cīnītājiem 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
7. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo tēlniecības projektu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veicina izpratni par kultūras simbolu lomu nācijas dzīvē un vēsturē.
8. Nosaki atceres un svētku dienas I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē Latvijas vēsturē nozīmīgu atceres un svētku dienu pārzināšanu.
9. Nosaki atceres un svētku dienas II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē Latvijas vēsturē nozīmīgu atceres un svētku dienu pārzināšanu.
10. Raksturo Trešās Atmodas notikumu I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attīsta prasmi kritiski vērtēt tekstu, papildina zināšanas un vizuālos iespaidus par Atmodas notikumiem.
11. Raksturo Trešās Atmodas notikumu II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attīsta prasmi kritiski vērtēt tekstu, papildina zināšanas un vizuālos iespaidus par Atmodas notikumiem.
12. Savieto valsts svētku, atceres dienas un datumus 2. izziņas līmenis zema 3 p. Sekmē valsts svētku dienu un atceres dienu iegaumēšanu.
13. Savieto datumu un tā skaidrojumu 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Ļauj pārbaudīt zināšanas par nozīmīgiem datumiem
14. Analizē tekstu par notikumu II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Attīsta lasītprasmi un teksta, attēla saiknes, nozīmes izpratni.
15. Atbildi jautājumu par attēlu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē zināšanas par notikumiem, to ietekmi.
16. Raksturo attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi vērtēt avotu, izvēlēties pareizus formulējumus.
17. Atbildi jautājumu par apvērsumu 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē izpratni par notikumu ietekmi un mijiedarbību.
18. Atbildi jautājumu par gadskārtām 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina, papildina zināšanas par gadskārtu svētkiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 31 p. Uzdevumi par tēmu "Valsts svētku un atceres dienas".