Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rīga - tirdzniecības centrs viduslaikos 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Sekmē jēdzienu apguvi, formulēšanas prasmi.
2. Hanzas savienības nozīme 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, nostiprina izpratni par kopsakarībām.
3. Reformācija Livonijā - vēstures konteksts 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Papildina, pārbauda, nostiprina zināšanas, valodas lietojumu.
4. Kalendāra nemieri Rīgā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
5. Atbildi jautājumu par procesiem Livonijā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina izpratni par jauno laiku procesiem Livonijā.
6. Eiropas 17. gs. procesu saikne ar Latvijas teritoriju 1. izziņas līmenis zema 2 p. Papildina izpratni par procesu kopsakarībām.
7. 17. gs. - Zviedru varas laika ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas, izpratni par saimnieciskajām izmaiņām.
8. Kurzemes hercoga kolonijas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē prasmi veidot spriedumus, lasītprasmi.
9. 18. gs. procesu ietekme Latvijas teritorijā 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
10. Krievijas ietekme Kurzemes hercogistē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē lasītprasmi, pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas.
11. 18. gs. - Varas un ietekmes Latvijas teritorijā 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Pārbauda izpratni, iegūtās zināšanas.
12. 19. gs. pārmaiņas Eiropā, to ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Nostiprina, papildina zināšanas.
13. 19. gs. Eiropas procesu ietekme 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
14. Pirmā pasaules kara ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
15. Krievijas notikumu ietekme Latvijā 1917. g. 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
16. LR proklamēšanas konteksts 1. izziņas līmenis zema 2 p. Sekmē prasmi izvērtēt vēstures avota informāciju, veikt secinājumus.
17. Otrā pasaules kara ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rosina teksta analīzes prasmes, jēdzienu lietojumu.
18. Melngalvju nams - vēstures procesu ietekmes 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Pārbauda, papildina un nostiprina zināšanas.
19. Savieto notikumus Latvijā un pasaulē 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina zināšanas par notikumu kopsakarībām, vēsturisko kontekstu.
20. Latvija globālajā pasaulē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par ES.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 52 p. Viduslaiku procesi; varas maiņas; 20. gs. notikumu ietekme.