Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures jēdzieniem.
2. 1. daļas 1.2. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures jēdzieniem.
3. 1. daļas 1.3. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures jēdzieniem.
4. 1. daļas 2. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
5. 1. daļas 3. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
6. 1. daļas 4.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
7. 1. daļas 4.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, analizējot vēstures avotu.
8. 1. daļas 4.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, analizējot vēstures avotu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papilduzdevums 2. uzdevumam Citi zema 1p. Zināšanu nostiprināšana, sekmē tautas simbolu vērtības apzināšanos.
2. Papilduzdevums 2. uzdevumam Citi vidēja 1p. Mākslas simboliskās valodas izpratnes nostiprināšana.
3. Papilduzdevums 3. uzdevumam Citi vidēja 8p. Nostiprina zināšanas, sekmē izpratni.
4. Papilduzdevums 4.2. uzdevumam Citi vidēja 2p. Pārbauda izpratni, sekmē lasītprasmi.
5. Papilduzdevums 4.3. uzdevumam Citi vidēja 8p. Nostiprina zināšanas, sekmē prasmi noteikt pareizos jēdzienus, faktus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmena 1. daļas uzdevumi 00:30:00 vidēja 51p. Pārbauda zināšanas, izpratni par vēstures notikumu hronoloģiju, par vēstures personībām, faktiem, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.