29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures jēdzieniem.
2. 1. daļas 1.2. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures jēdzieniem.
3. 1. daļas 1.3. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures jēdzieniem.
4. 1. daļas 2. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
5. 1. daļas 3. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
6. 1. daļas 4.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
7. 1. daļas 4.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, analizējot vēstures avotu.
8. 1. daļas 4.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, analizējot vēstures avotu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papilduzdevums 2. uzdevumam Citi zema 1 p. Zināšanu nostiprināšana, sekmē tautas simbolu vērtības apzināšanos.
2. Papilduzdevums 2. uzdevumam Citi vidēja 1 p. Mākslas simboliskās valodas izpratnes nostiprināšana.
3. Papilduzdevums 3. uzdevumam Citi vidēja 8 p. Nostiprina zināšanas, sekmē izpratni.
4. Papilduzdevums 4.2. uzdevumam Citi vidēja 2 p. Pārbauda izpratni, sekmē lasītprasmi.
5. Papilduzdevums 4.3. uzdevumam Citi vidēja 8 p. Nostiprina zināšanas, sekmē prasmi noteikt pareizos jēdzienus, faktus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmena 1. daļas uzdevumi 00:30:00 vidēja 51 p. Pārbauda zināšanas, izpratni par vēstures notikumu hronoloģiju, par vēstures personībām, faktiem, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.