Grūtības pakāpe:
00:55:00

Visi uzdevumi:

28p.
1. 2. daļas 1. uzdevums 1p.
2. 2. daļas 2.2. uzdevums 4p.
3. 2. daļas 3.1.1. uzdevums 2p.
4. 2. daļas 3.1.3. uzdevums 2p.
5. 2. daļas 3.2.3. uzdevums 4p.
6. 2. daļas 4.3. uzdevums 4p.
7. 2. daļas 5.2. uzdevums 3p.
8. 2. daļas 6.2. uzdevums 2p.
9. 2. daļas 8.1. uzdevums 3p.
10. 2. daļas 8.2. uzdevums 3p.