Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 3. daļas 1.1. uzd. 1. tēma: Vācu kultūras ietekme Latvijā. Jēdzieni. 3p.
2. 3. daļas 1.2. uzd. 1. tēma: Vācu kultūras ietekme Latvijā. Fakti. 3p.
3. 3. daļas 1.3. uzd. 1. tēma: Vācu kultūras ietekme Latvijā. Notikumu cēloņi un sekas. 2p.
4. 3. daļas 1.4. uzd. 1. tēma: Vācu kultūras ietekme Latvijā. Notikumu cēloņi un sekas. 2p.