79p.

Tēmā "Valsts eksāmens vēsturē 2010. g." pieejami 18 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.