Uzdevums:

0p.
Задание 2.
Прочитай текст.
Своими словами:
1) кратко сформулируй главную мысль / проблему текста;
2) выскажи своё мнение об этом;
3) аргументируй его и приведи примеры;
4) сделай выводы;
5) ответь на один дополнительный вопрос учителя по завершению монолога.

Время для подготовки 2 минуты.
Время для высказывания 3 минуты.
 
 ТЕКСТ 5
Люди не меняются со временем. Добрый остаётся добрым на всю жизнь, а злой – злым. Лжец
будет обманывать, а честный таким и останется. Дать ещё один шанс лжецу, конечно, можно, НО
... вы опять будете обмануты. К этому стоит быть готовым и не надеяться, что он изменится. К
сожалению, такова человеческая натура. А вот чему стоит научиться, так это не задавать вопросов,
на которые вы не готовы услышать ответы.
(по материалам интернета)
 
Mutvārdu daļas otrais uzdevums ir monologruna (kopsavilkums un viedokļa
izklāsts) par tekstu, kas atbilst kādai no tematiskajām jomām.
Skolēnam teksta izlasīšanai un atbildes sagatavošanai paredzētas divas minūtes. Gatavošanās
laikā skolēns rakstiskas piezīmes neveic. Atbildei paredzētais laiks: 3 minūtes.
Pēc monologrunas intervētājs uzdod jautājumus:
 
- Какие качества в людях ты особенно ценишь? Почему?
- В каких случаях ты готов / готова простить ложь? Объясни.

Šajā uzdevumā tiek vērtēta skolēna spēja izteikties saistītā monologrunā, veidojot
secīgu stāstījumu, kā arī spēja izvērst apgalvojumus un argumentēti paust savu viedokli.
Intervētājs par teksta saturu skaidrojumus nesniedz, skolēna stāstījumu nepārtrauc un
nekomentē.
Ieteikums. Lai sagatavotos stāstījumam un viedokļa izklāstam par dažādas tematikas
tekstiem, skolēniem ieteicams pārdomāt mutvārdu izklāsta plānošanas un argumentēšanas
stratēģijas
Mutvārdu daļas uzdevumu paraugi, mācību video un skolēnu atbilžu izvērtējumi skatīt šeit:
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!