Teorija

 
IETEIKUMI gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem/
 
Svešvalodas eksāmens 12. klasei
Informāciju par to, ko prasīs eksāmenā un kā notiks eksāmeni atradīsi eksāmena programmā,
tā būs publicēta visc.lv mājas lapā.
2020.gada svešvalodas eksāmeni sastāvēja no četrām daļām: lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un
runāšanas prasmes. Katru prasmi vērtēja, izmantojot dažādus uzdevumu veidus.
Dažos uzdevumos  varēja izvēlēties un atzīmēt atbildi, piemēram, atbilžu izvēles, savietošanas
uzdevumi; dažos pašam bija jāsniedz atbilde, ierakstot trūkstošo vārdu vai atbildot uz intervijas
jautājumiem.
Izvērtē, kādas stratēģijas palīdzēs tev veiksmīgāk tikt galā ar dažādiem uzdevumu veidiem. Pareizā
stratēģija palīdzēs tev mērķtiecīgāk izmantot eksāmena izpildei atvēlēto laiku un ātrāk un drošāk
nonākt pie pareizas atbildes.

Piemēram, tukšo vietu aizpildīšanas uzdevumā tev no sākuma jāizlasa teksts, lai saprastu tā saturu,
nozīmi un mērķi. Meklējot pareizo atbildi, izvērtē, vai vārds vai frāze, kuru tu vēlies ierakstīt atbilst
teikumam un tekstam saturiski un gramatiski. Pastāv arī vairākas lasīšanas stratēģijas, kuras tev
jāprot pielietot dažādos lasīšanas uzdevumos. Piemēram, nepieciešamās informācijas atrašanai tev būs
jāpielieto pārskatīšanu, caurskatīšanu vai detalizētu lasīšanu.

Dažādu uzdevumu veidu analīzei un vingrināšanai izmanto iepriekšējo gadu eksāmenus. Eksāmena
uzbūve būtiski nemainās vairākus gadus, uzdevumu veidi arī mēdz atkārtoties.
Eksāmena lasīšanas un klausīšanās daļas vērtē objektīvi, pēc ekspertu apstiprinātām atbildēm.
Rakstīšanas un runāšanas daļas sauc par subjektīvi vērtējamām daļām, jo tās vērtē pēc noteiktajiem
kritērijiem. Kritērijus un atbilžu paraugus tu atradīsi VISC mājaslapā. Izpēti un izmanto tos
pašnovērtēšanai. Ieraksti savu atbildi runāšanas daļas uzdevumos, noklausies un novērtē (varbūt arī
nosūti klases biedram savstarpējai vērtēšanai). Pievērs uzmanību kļūdām, kuras mēdz atkārtoties.
Varbūt, tev jāpiestrādā pie vārdu krājuma papildināšanas, varbūt tu neesi pietiekami pamatojis savu
viedokli monologā. Caurskati iepriekšējo gadu eksāmenu jautājumus. Tu pamanīsi, ka runāšanas daļas
jautājumu tēmas mēdz atkārtoties. Identificē tēmas, kurās tu nejūties drošs. Grāmatas, raksti, video par
šīm tēmām noteikti palīdzēs tev gan iemācīties jaunus vārdus, gan paplašināt savu redzesloku.
Tomēr eksāmena veiksmīga izpilde neaprobežojas tikai ar vingrināšanos. Ir arī svarīgi noteikt, kāds ir
tavs valodas prasmju līmenis attiecībā pret eksāmena līmeni.
Svešvalodas eksāmeni ir veidoti atbilstoši Eiropas valodas apguves līmeņiem. Novērtē savu valodas
līmeni katrā prasmē, izmantojot pašnovērtējuma tabulu.
 
http://www.russia.edu.ru/rus/levels/ 
http://www.russia.edu.ru/rus/levels/
 
 
 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb65
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb65
 
Tās palīdzēs tev saprast, kas ir raksturīgs katram līmenim, kāda veida tekstus tev būtu jāsaprot,
lai veiksmīgi izpildītu B2 līmeņa uzdevumu lasīšanā, cik izvērstai jābūt argumentācijai runāšanas prasmē,
lai tu varētu sasniegt C1 līmeni. Atceries, ka visas prasmes tev arī var nebūt vienā līmenī. Tavs mērķis ir saprast,
pie kuras prasmes tevbūtu jāpiestrādā, gatavojoties eksāmenam.
Nemēģini iemācīties visu dažās dienās pirms eksāmena. Sadali laiku tā, lai tu varētu regulāri veltīt
laiku atkārtošanai vai jauno vārdu/struktūru apguvei. Jo biežāk un regulārāk tu izmantosi valodu, jo
vieglāk tev būs eksāmena laikā.
Izmanto katru iespēju paplašināt savu vārdu krājumu. Tas tev palīdzēs saprast sarežģītākus tekstus, kā
arī izpausties par vairākām tēmām. Tu noteikti varēsi izmantot visu, ko esi iemācījies, jo pastāv
vairāki veidi, kā izteikt savas domas un viedokli. Atceries, ka eksāmenā vērtē nevis, cik pareizs vai
nepareizs ir tavs viedoklis, bet cik prasmīgi tu vari pielietot valodu, lai to pamatotu.
Tomēr, nebūs visai lietderīgi mācīties vārdus no galvas, vienmēr centies ievietot vārdus kontekstā,
veidojot frāzes un teikumus.
Ņem vērā, ka svešvalodas eksāmenā vērtēs tavas prasmes pielietot valodu dažādās situācijās,
piemēram, rakstot formālu vai neformālu vēstuli, nevis konkrētās gramatikas tēmas zināšanas.
Protams, lai tevi varētu saprast, tev jālieto pareiza gramatika, bet nekoncentrējies tikai uz gramatikas
formu atkārtošanu, vienmēr pievērs uzmanību tam, ko tu vari izteikt, izmantojot šo formu.
Iegremdē sevi valodā! Tev ir pieejami daudzi resursi, to skaitā arī tiešsaistes. Atceries, ka katru reizi,
kad tu skaties savu mīļāko raidījumu, lasi grāmatu, klausies podkāstu vai raksti blogu svešvalodā, tu
iemācies kaut ko, kas tev var noderēt arī eksāmenā.
NODERĪGI:
Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumi 9. un 12. klašu izglītojamo
un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts
pārbaudījumu organizēšanai un norisei ārkārtējās situācijas laikā

https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/20200511_vm_spkc_ieteikumi.pdf
Palīgs skolēniem un skolotājiem, gatavojoties eksāmeniem
https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200318.shtml#paligs
Elektronisko resursu saraksts 12. klasēm, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem
https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/eksam_elektronisko_resursu_saraksts_12kl.pdf