Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. 2012.gada CE programma Fizikā Centralizētā eksāmena programma Fizikā 2012.gads
3. Uzdevumu izmantošana, gatavojoties Informācija par sagatavotajiem uzdevumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgaismojums, attēli, gaismas viļņi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par apgaismojumu, attēliem un gaismas viļņiem
2. Astronomija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par astronomiju
3. Atomfizika 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par atomfiziku
4. Eksperimentālā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par eksperimentālo darbību
5. Elektriskie lādiņi un strāva 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par elektriskajiem lādiņiem un elektrisko strāvu
6. Elektromagnētisms un svārstības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par elektromagnētismu un elektromagnētiskajām svārstībām
7. Enerģija un impulss 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par enerģiju un impulsu
8. Gāzu likumi.Siltums un darbs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par gāzu likumiem, siltumu un darbu
9. Ķermeņu kustība un gravitācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par ķermeņu kustību un kustību gravitācijas laukā
10. Mehāniskās svārstības un viļņi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par mehāniskajām svārstībām un viļņiem
11. Mijiedarbība un spēks 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilžu izvēles uzdevumi par mijiedarbību un spēku
12. Fizikas eksāmena paraugs 2011 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 8.p. 3. daļas 1. uzdevums (nav ģenerācijas).
13. Fizikas eksāmena paraugs 2011 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 6.p. 3. daļas 2. pētnieciskais uzdevums.
14. Fizikas eksāmena paraugs 2011 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 4.p. 3. daļas 3. uzdevums (nav ģenerācijas).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.-2.daļas uzdevumi 00:00:00 vidēja 12 p. Tests par atbilžu izvēles uzdevumiem 2009.-2011.gada uzdevumi
2. Fizikas eksāmena paraugs 2011 00:00:00 vidēja 10 p. Pārbaudi zināšanas! 1.daļas 1.- 10. uzdevums
3. Fizikas eksāmena paraugs 2011 00:00:00 vidēja 12 p. Pārbaudi zināšanas! 1.daļas 11.- 22. uzdevums
4. Fizikas eksāmena paraugs 2011 00:00:00 vidēja 9 p. Pārbaudi zināšanas! 2.daļas 1.- 9. uzdevums
5. Fizikas eksāmena paraugs 2011 00:00:00 vidēja 21 p. Pārbaudi zināšanas! 2.daļas 10.- 15. uzdevums
6. Fizikas eksāmena paraugs 00:00:00 vidēja 5 p. Pārbaudi zināšanas! 2.daļas 16.- 18. uzdevums