Grūtības pakāpe:
01:35:00
1. 2. daļa Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā 2 p.
2. 2. daļa Enerģijas un kaitīgo vielu aprite ekosistēmās 3 p.
3. 2. daļa Terminu un jēdzienu skaidrojumi gēnu inženierijā 1 p.
4. 2. daļa Faktoru ietekme uz ekosistēmu 1 p.
5. 2. daļa Dabiskā izlase 1 p.
6. 2. daļa Dzīvnieku sistemātiskā piederība 7 p.
7. 2. daļa Šūnu veidi un to nozīme 2 p.
8. 2. daļa Asinsrites sistēmas funkcijas 3 p.
9. 2. daļa Kartupeļa genotips atkarībā no šūnu veida 1 p.
10. 2. daļa DNS analīžu izmantošana iedzimtības pētīšanā 3 p.
11. 2. daļa Vīrusi 2 p.
12. 2. daļa Šūnas vielmaiņas procesi 1 p.
13. 2. daļa Mejozei raksturīgās pazīmes 2 p.
14. 2. daļa Komplementaritātes princips 4 p.
15. 2. daļa Ģenētiskā materiāla atrašanās vieta 6 p.
16. 2. daļa Antibiotiku iedarbība 1 p.
17. 2. daļa Trofisko līmeņu nozīme ekosistēmās 3 p.
18. 2. daļa Baktēriju uzbūve 2 p.
19. 2. daļa Dzīvnieku šūnas uzbūve, organoīdu funkcijas 2 p.
20. 2. daļa Krustošanas pieraksts 12 p.
21. 2. daļa Iedzimšanas tipi 6 p.
22. 2. daļa Vakcinēšanās nozīme 3 p.
23. 2. daļa Imūnās sistēmas primārās un sekundārās atbildes norise 2 p.
24. 2. daļa Veselīga uztura nozīme 3 p.
25. 2. daļa Transpirācijas eksperiments 3 p.
26. 2. daļa Eksperimenta plānošana un norise 2 p.