Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. 1. daļa Ekoloģiskie faktori 1 p.
2. 1. daļa Barošanās tīkla uzbūve 2 p.
3. 1. daļa Sistemātika 3 p.
4. 1. daļa Šūnu veida atpazīšana 2 p.
5. 1. daļa Vielu transports caur plazmatisko membrānu 1 p.
6. 1. daļa Glikozes līmeņa asinīs regulācija 2 p.
7. 1. daļa Epitēlijaudi, saistaudi 2 p.
8. 1. daļa Pamataudi un balstaudi 2 p.
9. 1. daļa Šūnu vielmaiņa 2 p.
10. 1. daļa Mitozes fāzes 2 p.
11. 1. daļa Haploīda hromosomu skaita noteikšana 1 p.
12. 1. daļa Mutagēni 2 p.
13. 1. daļa Klonēšanas pielietojums 2 p.
14. 1. daļa Bērna dzimuma noteikšana 1 p.
15. 1. daļa Komplementaritātes princips 1 p.
16. 1. daļa Ģenētiski modificētu organismu piemēri 2 p.
17. 1. daļa Insulīna iegūšana ar gēnu inženierijas metodi 1 p.
18. 1. daļa Ģenētikas pamatjēdzieni 2 p.
19. 1. daļa Jēdziena "fenotips" lietošana 1 p.
20. 1. daļa Ciltskoka analizēšana 2 p.
21. 1. daļa DNS analīzes 4 p.
22. 1. daļa Organisma mikrobioma un patogēnu mijiedarbība 2 p.
23. 1. daļa Antibiotiku izmantošana 2 p.
24. 1. daļa Imunitāte - jēdzieni 1 p.