Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Ģenētiski modificēto augu audzēšana 4p.
2. Rauga šūnu elpošana 2p.
3. Mīdiju audzēšana 3p.