Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Ribosomu funkcijas 1p.
2. Irdenie saistaudi 1p.
3. Organisko vielu ražošana lapā 1p.
4. Eksocitoze un endocitoze 1p.
5. mRNS nukleotīda % daudzuma aprēķināšana 1p.
6. Enzīma darbības aktivitāti ietekmējošie faktori 1p.
7. Oglekļa aprite 1p.
8. Mitoze sīpola veidotājaudu šūnās 1p.
9. Monohibrīdā krustošana 1p.
10. Hromosomu komplekts liliju dzimumšūnās 1p.