Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading. Task 1. Interview with Kate DiCamillo 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Reading the interview with Kate DiCamillo and choosing the questions. Understanding text from contest.
2. Reading. Task 2. Plant a tree: Milan's ambitious plans to be cleaner and greener 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Read the text about Vertical Forest residential towers and choose the correct option for the questions.
3. Listening. Task 1. Dream house 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Listen to the interview and choose the correct option for the questions below.
4. Listening. Task 2. Landmarks 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Listen and write in one or two correct words.
5. Language Use. Task 1. The story of Guinness World Records 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Read the text below and choose the word or phrase which best completes each sentence
6. Language Use. Task 2.Jeans 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Fill each of the numbered gaps. Use only one word in each gap
7. Writing. Task 1. The Announcement 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Write the announcement for the school website.
8. Writing. Task 2. The Article 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Choosing the appropriate answer for describing the achievement, expierence and difficulties.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading 00:40:00 vidēja 6p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas prasmes: atbilstoša jautājuma izvēle dotajai atbildei, teskta izpratne, izvēloties pareizo/nepareizo apgalvojumu par to.
2. Listening 00:40:00 vidēja 6p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās prasmes: izvēlēties patieso/nepatieso apgalvojumu par dzirdēto informāciju; iztrūkstoša vārda/vārdu ierakstīšana teikumos.
3. Language Use 00:40:00 vidēja 6p. Tiek pārbaudītas skolēnavalodas lietojuma prasmes: izvēlēties atbilstošo vārdu, balstoties uz gramatiskiem nosacījumiem; iztrūkstoša vārda ierakstīšana teikumos.
4. Writing 00:40:00 vidēja 6p. Eksāmenā doto rakstīšanas uzdevumu analīze.Tiek pārbaudītas skolēna rakstīšanas un lasīšanas prasmes: atpazīt konkrēto informāciju jautājumā un izvēlēties atbilstošu atbildi tam; dotās rindkopas tēmas noteikšana.