ONLINE VIDEO KURSS
"ANGĻU VALODA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading. Task 1. Interview with Kate DiCamillo 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Reading the interview with Kate DiCamillo and choosing the questions. Understanding text from contest.
2. Reading. Task 2. Plant a tree: Milan's ambitious plans to be cleaner and greener 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Read the text about Vertical Forest residential towers and choose the correct option for the questions.
3. Listening. Task 1. Dream house 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listen to the interview and choose the correct option for the questions below.
4. Listening. Task 2. Landmarks 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listen and write in one or two correct words.
5. Language Use. Task 1. The story of Guinness World Records 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Read the text below and choose the word or phrase which best completes each sentence
6. Language Use. Task 2.Jeans 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Fill each of the numbered gaps. Use only one word in each gap
7. Writing. Task 1. The Announcement 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Write the announcement for the school website.
8. Writing. Task 2. The Article 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Choosing the appropriate answer for describing the achievement, expierence and difficulties.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading 00:40:00 vidēja 6 p. Tiek pārbaudītas skolēna lasīšanas prasmes: atbilstoša jautājuma izvēle dotajai atbildei, teskta izpratne, izvēloties pareizo/nepareizo apgalvojumu par to.
2. Listening 00:40:00 vidēja 6 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās prasmes: izvēlēties patieso/nepatieso apgalvojumu par dzirdēto informāciju; iztrūkstoša vārda/vārdu ierakstīšana teikumos.
3. Language Use 00:40:00 vidēja 6 p. Tiek pārbaudītas skolēnavalodas lietojuma prasmes: izvēlēties atbilstošo vārdu, balstoties uz gramatiskiem nosacījumiem; iztrūkstoša vārda ierakstīšana teikumos.
4. Writing 00:40:00 vidēja 6 p. Eksāmenā doto rakstīšanas uzdevumu analīze.Tiek pārbaudītas skolēna rakstīšanas un lasīšanas prasmes: atpazīt konkrēto informāciju jautājumā un izvēlēties atbilstošu atbildi tam; dotās rindkopas tēmas noteikšana.