Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. Lasīšana 1. daļa 1. uzdevums 10p.
2. lasīšana 2.daļa 2. uzdevums 10p.