Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Valodas lietojums 1. daļa 1p.
2. Valodas lietojums 2. daļa 1. uzd. 2p.
3. Valodas lietojums 2. daļa 2. uzd. 1p.
4. Valodas lietojums 2. daļa 3. uzd. 1p.
5. Valodas lietojums 2. daļa 4. uzd. 1p.
6. Valodas lietojums 2. daļa 5. uzd. 1p.
7. Valodas lietojums 2. daļa 6. uzd. 1p.
8. Valodas lietojums 2. daļa, 7. uzd. 1p.
9. Valodas lietojums 2. daļa 8. uzd. 1p.
10. Valodas lietojums 2. daļa 9.uzd 2p.