Grūtības pakāpe:
00:50:00

Visi uzdevumi:

30p.
1. Reading Task 1 12p.
2. Reading Task 2 10p.
3. Reading Task 3 8p.