Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening. North pole 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 12.p. Uzdevuma veidošanai izmantots audio materiāls no 2008.gada centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
2. Listening. North pole 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 12.p. Uzdevuma veidošanai izmantots audio materiāls no 2008.gada centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
3. Listening. The damaged environment 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 10.p. Uzdevuma veidošanai izmantots audio materiāls no 2008.gada centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
4. Listening. The damaged environment 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 10.p. Uzdevuma veidošanai izmantots audio materiāls no 2008.gada centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
5. Listening. A famous artist 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 7.p. Uzdevuma veidošanai izmantots audio materiāls no 2009.gada centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
6. Listening. A famous artist 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 7.p. Uzdevuma veidošanai izmantots audio materiāls no 2009.gada centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
7. Listening. Traffic congestion 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 7.p. Uzdevuma veidošanai izmantots audio materiāls no 2009.gada centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
8. Listening. Traffic congestion 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 7.p. Uzdevuma veidošanai izmantots audio materiāls no 2009.gada centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
9. Listening. Shopping 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 16.p. Uzdevuma veidošanai izmantots audio materiāls no 2009.gada centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
10. Listening. Shopping 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 16.p. Uzdevuma veidošanai izmantots audio materiāls no 2009.gada centralizētā eksāmena angļu valodā 12. klasei
11. Listening Task 1 (2013.g.) 1. izziņas līmenis vidēja 12 p. Klausīšanās. 12. klases eksāmens angļu valodā 2013. gads.
12. Listening Task 2 (2013.g.) 1. izziņas līmenis vidēja 10 p. Klausīšanās. 12. klases eksāmens angļu valodā 2013. gads.
13. Listening Task 3 (2013.g.) 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Klausīšanās. 12. klases eksāmens angļu valodā 2013. gads.
14. Listening, Finland's educational system (2015.g.) 1. izziņas līmenis vidēja 8 p. Listen to a discussion about Finland’s educational system. Read the statements and questions and check the correct option.
15. Listening, Task 1 (2016.g. eksāmens) 1. izziņas līmenis vidēja 12 p. Listen to the radio programme about chocolate
16. Listening, Task 2 (2016.g. eksāmens) 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Listen to a podcast about Copenhagen
17. Listening, Task 3 (2016.g. eksāmens) 1. izziņas līmenis vidēja 8 p. Listen to an interview with a teacher.
18. Listening, Interview with Ben Sanders (2017. gada eksāmens) 1. izziņas līmenis vidēja 12 p. Read the statements and decide whether each statement is true or false, according to the interview.
19. Listening. What is culture? 1. izziņas līmenis augsta 12 p. Multiple-choice. Listen to the text and choose the correct word from the drop-box.
20. Listening. Schools in the USA 2. izziņas līmenis augsta 18 p. Multiple choice questions and gap filling. Listen to the text and complete the sentences.