69p.

Tēmā "Valsts eksāmens matemātikā 2015. g." pieejami 30 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.