Lokāmajiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba.
 
Lokāmos divdabjus iedala divās apakšgrupās:
1. darāmās kārtas divdabji – norāda darītāju ar vārdu, ko tie paskaidro;
2. ciešamās kārtas divdabji – kopā ar vārdu, ko tie paskaidro, nenorāda darbības veicēju, minēts tiek tas, kas “cieš” darbības rezultātā.
 
Lokāmie darāmās kārtas divdabji
 
Lokāmais
darāmās kārtas
tagadnes divdabis
Lokāmais
darāmās kārtas
pagātnes divdabis
izskaņas
piemēri
izskaņas
piemēri
-ošs
-oša
rakstošs
rakstoša
smejošs
smejoša
-is
-usi
-ies
-usies
rakstījis
rakstījusi
smējies
smējusies
 
Lokāmie ciešamās kārtas divdabji
 
Lokāmais
ciešamās kārtas
tagadnes divdabis
Lokāmais
ciešamās kārtas
pagātnes divdabis
 izskaņas
piemēri
izskaņas
piemēri
-ams
-ama
-āms
-āma
lasāms
lasāma
liekams
liekama
-ts
-ta
lasīts
lasīta
 
Lokāmajiem divdabjiem piemīt darbības vārdam raksturīgās pazīmes mainīties laikos un kārtās.
Lokāmajiem divdabjiem piemīt arī īpašības vārdam raksturīgās pazīmes – spēja mainīties dzimtē, skaitlī, locījumā. Lokāmajiem divdabjiem, tāpat kā īpašības vārdiem, ir noteiktā un nenoteiktā galotne. Daļai lokāmo divdabju var veidot salīdzināmās pakāpes.
Piemērs:
Ziedošas ābeles pavasarī ir tik skaistas.
ziedošas – sieviešu dzimtes daudzskaitļa nominatīvs, nenoteiktā galotne.

Ziedošās ābeles bija bišu pilnas.
ziedošās – sieviešu dzimtes daudzskaitļa nominatīvs, noteiktā galotne.

Ziedošu ceriņu smarža ir burvīga.
ziedošu – vīriešu dzimtes daudzskaitļa ģenitīvs, nenoteiktā galotne.