Teorija

Uzdevumi

1. Nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Darbības vārda kārtas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Konjugāciju noteikšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Konjugāciju noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. II un III konjugācijas noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Tagadnes un nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Darbības vārds tagadnes 3. personā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Darbības vārdu locīšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Darbības vārdu locīšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Divdabja ar -ošs, -oša pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Divdabis ar -is, -ies, -usi, -usies

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Divdabis ar -ams, -āms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Divdabja ar -ts, -ta rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Daļēji lokāmo divdabju rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
18. Darbības vārds īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Īstenības izteiksmes kārtas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Darbības vārds īsten. un atstāst. izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Darbības vēlējuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Lietvārds vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Vārda "lūzt" un tā atvasinājumu dažādu formu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Darbības vārdi I

Grūtības pakāpe: vidēja

18
2. Darbības vārdi II

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem