Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Lietvārda deklinācijas I 1 p.
2. Lietvārdu pareizrakstība 1 p.
3. Atgriezenisko lietvārdu darināšana I 1 p.
4. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes III 2 p.
5. Pamata un kārtas skaitļa vārdi II 2 p.
6. Vietniekvārdu piederības grupas II 2 p.
7. Vietniekvārdu pareizrakstība I 1 p.
8. Prievārdu lietojums II 2 p.
9. Saikļa "un" uzdevums teikumā 1 p.
10. Salīdzinājumu veidošana 2 p.