Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Lietvārdu pareizrakstība 1 p.
2. Lietvārda deklinācija 1 p.
3. Atgriezenisko lietvārdu noteikšana 1 p.
4. Īpašības vārda galotnes 1 p.
5. Pamata un kārtas skaitļa vārdi I 1 p.
6. Vietniekvārdu piederības grupas I 1 p.
7. Vietniekvārdu pareizrakstība II 3 p.
8. Prievārdu lietojums I 2 p.
9. Saikļi pēc sastāva un nozīmes 2 p.
10. Izsauksmes vārdi tekstā 1 p.