2024. gada 15. maijā norisināsies centralizētā eksāmena latviešu valodā optimālā mācību satura apguves līmeņa rakstu daļa un no 5.-7. jūnijam mutvārdu daļa.
 
Lai labāk sagatavotos šim darbam, vari vispirms iepazīsties ar iepriekšējā gada eksāmenu.
 
 
Valsts pārbaudes darbam ir trīs daļas:
1. daļa — teksta satura un valodas līdzekļu analīze (rakstveidā).
2. daļa — tekstveide (rakstveidā).
3. daļa — runa un saziņa (mutvārdos).
 
Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei parezētais laiks
 
Daļa Uzdevumu skaits Punktu skaits (100) Laiks, min
1. Teksta satura un valodas līdzekļu analīze 8-9 34 80
2. Tekstveide (argumentētā eseja vai pārspriedums) 1 46 120
3. Runa un saziņa 1 20 30*
*20 minūtes — skolēna gatavošanās, 10 minūtes — viedokļa izteikšana un jautājumu uzdošana.
Svarīgi!
YCUZD_240321_piktogramma_1.svg Pie dažiem uzdevumiem redzams simbols, kas liek pievērst uzmanību atbildes pareizrakstībai.
Vari iepazīties ar Optimālā mācību satura apguves līmeņa centralizētā eksāmena programmu.
 
Tā pat vari iepazīties ar Latviešu valodas optimālā mācību satura apguves līmeņa Valsts pārbaudes darba paraugu.