Vārdi iedalāmi trijās lielās grupās pēc to patstāvības teikumā:
  • patstāvīgi vārdi;
  • palīgvārdi;
  • izsauksmes vārdi.
 
Palīgvārdi teikumā palīdz – precizē, skaidro.
 
Prievārdi ir palīgvārdi, kas kopā ar patstāvīgiem vārdiem var būt par teikuma locekļiem. Prievārdi vieni paši nevar būt par teikuma locekļiem.
 
Prievārdi saista divus teikuma locekļus, kas nav vienlīdzīgi.
Piemērs:
Kapteiņa sarkanais apģērbs un viņa palīga žvadzošie ieroči atstāja uz komandu lielu ietekmi.
Kuģa korpuss bija būvēts no
biezām sarkankoka plankām.
Stūrmanis samierinājās un aizbāza
vēdekli aiz piedurknes atloka.
Savas neprasmes dēļ stūrmanis nu bija nonācis diezgan nepatīkamā situācijā.
Parasti prievārds piesaista darbības vārdam lietvārdu vai vietniekvārdu.
Piemērs:
Abi draugi izgāja uz kuģa klāja.
Uz pirātu džonkas valdīja cieņas pilns klusums.
Mazā stūrmaņa dusmīgā izskata dēļ
pirāti apstājās.
Pēc kāda laika mazais stūrmanis pierada pie apbrīnošanas.
  
Darbības vārds
Prievārds
Lietvārds
izgāja
uz
klāja
valdīja
uz
džonkas
apstājās
dēļ
izskata
pierada

pierada
pie

pēc
apbrīnošanas

laika
Teikumā prievārds parasti atrodas tā vārda priekšā, uz kuru tas attiecas.
Ir tikai trīs prievārdi, kas atrodas aiz tā vārda, uz kuru attiecas:
dēļ, labad, pēc (iemesla nozīmē)
Piemērs:
Smieklu dēļ draugi nedzirdēja kapteiņa pēdējos vārdus.
Kārtības labad pirāti izberza arī kravas telpas.
Manis pēc ej,” teica kapteinis.
Šie trīs prievārdi piesaista vārdu ģenitīva locījumā gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī.
Piemērs:
Smieklu dēļ draugi nedzirdēja kapteiņa pēdējos vārdus.
smieklu – daudzskaitļa ģenitīvs
 
Kārtības labad pirāti izberza arī kravas telpas.
kārtības – vienskaitļa ģenitīvs
Prievārdi vienskaitlī parasti nosaka lokāmā vārda locījumu vienā locījumā, tikai daži prievārdi nosaka lokāmā vārda lietojumu divos locījumos.

Prievārdi, kas vienskaitlī nosaka divus atšķirīgus locījumus
 
Prievārds
Locījums vienskaitlī
Piemērs
uz
ģenitīvā vai akuzatīvā Nogurušie zirgi uzmanīgi lika kājas uz lapām apbirušās takas.
uz takas – Ģ
 
Zirgi lēnām devās uz tālumā redzamo ciematu.
uz ciematu – A
pa
datīvā vai akuzatīvā Ralfs un Pauls jāja pa biezu mežu.
pa mežu – A
 
Paulam pa prātam nevarēja izdarīt.
pa prātam - D
 
Prievārdi, kas vienskaitlī nosaka vienu locījumu
 
Prievārdi
Locījums
Piemērs
aiz, apakš, bez, kopš, no, pēc, pie, pirms, priekš, uz, virs, zem; -pus ģenitīvs Tūlīt aiz ciema sākās platāks ceļš.
dēļ, labad, pēc (iemesla nozīmē) ģenitīvs Drošības pēc Pauls pārskaitīja ceļa somas.
līdz datīvs Līdz ciemam bija palicis pavisam nedaudz.
ap, caur, gar, pa, pār, par, pret, starp, uz akuzatīvs Ap skolu valdīja troksnis un burzma.
ar instrumentālis Ar atvieglojumu Ralfs noskatījās uz aizmugurē paliekošo sargposteni.

Visi prievārdi, izņemot iepriekš minētos dēļ, labad, pēc (iemesla nozīmē), daudzskaitlī nosaka saistītā vārda locījumu datīvā vai instrumentālī.
Svarīgi!
Latviešu valodā nelieto divus prievārdus līdzās