Teorija

Uzdevumi

1. Lietvārda deklinācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lietvārda deklinācijas I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lietvārda deklinācijas II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lietvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Atgriezenisko lietvārdu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Atgriezenisko lietvārdu darināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Atgriezenisko lietvārdu darināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Īpašības vārda galotnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pamata un kārtas skaitļa vārdi I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Pamata un kārtas skaitļa vārdi II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Vietniekvārdu piederības grupas I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vietniekvārdu piederības grupas II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Vietniekvārdu piederības grupu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Vietniekvārdu un to piederības grupu noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Vietniekvārdu pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vietniekvārdu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Apstākļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Prievārds "dēļ" teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Prievārdu lietojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Prievārdu lietojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Saikļi pēc sastāva un nozīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Saikļa "un" uzdevums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Pakārtojuma un sakārtojuma saikļi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Partikulu pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Partikulu noteikšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Vārds "kā" teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. Partikulu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Salīdzinājumu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. Izsauksmes vārdi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vārdšķiras I

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Vārdšķiras II

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. Vārdšķiras III

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem