Teorija

Uzdevumi

1. Vārddarināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vārddarināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vārddarināšana III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Salikto nosaukumu rakstība – preses izdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos I

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Vietniekvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Svešvārdu pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Svešvārdu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Ortogrāfijas kļūdu noteikšana tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Ortogrāfijas kļūdu atrašana tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Īsais vai garais patskanis darbības vārda personu formās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Vajadzības un vēlējuma izteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Svešvārdu pareizrakstība III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Patskaņu rakstība apstākļa vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Patskaņu rakstība lietvārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Vārdu pārnešana jaunā rindā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. A vai Ā darbības vārda formā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. A vai Ā dažādās darbības vārda formās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Burts daļēji lokāmajā divdabī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Izlaistais burts svešvārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. Svešvārdu pareizrakstība IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Dažādu nosaukumu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
33. Daudzpakāpju nosaukumu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: augsta

4
34. Konjugāciju noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
35. Pareizrakstības nostiprināšana un atkārtošana

Grūtības pakāpe: augsta

4
36. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
37. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
38. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
39. Vēsturiskais līdzskaņa zudums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
40. Vēsturiskais līdzskaņa zudums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vārddarināšana, ortogrāfija I

Grūtības pakāpe: vidēja

27
2. Vārddarināšana, ortogrāfija II

Grūtības pakāpe: vidēja

30
3. Vārddarināšana, ortogrāfija III

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem