Teorija

Uzdevumi

1. Vienkāršs teikums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Salikta teikuma veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Uzbūve. Salikts sakārtots teikums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Uzbūve. Salikts sakārtots teikums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. SPT uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vienlīdzīgi palīgteikumi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vienlīdzīgi palīgteikumi II

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Pieturzīmes SPT I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Pieturzīmes SPT II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. JST pazīšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. JST pazīšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. JST tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Pieturzīmes JST I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Pieturzīmes JST II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Salikta teikuma uzbūves noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Savrupinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Savrupinājumu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Teikums ar divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Divdabja teiciena atrašanās vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Pieturzīmes teikumā ar divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Divdabja teiciens SPT

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Pieturzīmes teikumos ar divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: augsta

4
25. Iespraudumi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Vienlīdzīgi teikuma locekļi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Vienlīdzīgi teikuma locekļi II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Vienlīdzīgi teikuma locekļi III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Pieturzīmes teikumos ar tiešo runu I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Pieturzīmes teikumos ar tiešo runu II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. Uzruna tiešās runas teikumos I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Uzruna tiešas runas teikumos II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
33. Citāti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. Pieturzīmes teikumos ar citātu

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Sintakse I

Grūtības pakāpe: vidēja

20
2. Sintakse II

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Sintakse III

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem