Teorija

Uzdevumi

1. Daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Sinonīmi I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Sinonīmi svešvārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Sinonīmi II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Homonīmi un homoformas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Vecvārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Svešvārdu nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Vecvārdu iedalījuma grupas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Internacionālismi I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Internacionālismi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Barbarismi I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Apvidvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Apvidvārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Leksikas slāņi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Barbarismi II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Internacionālismi II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Frazeoloģismu nozīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Frazeoloģisma nozīme I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Frazeoloģisma nozīme II

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Leksikoloģija, frazeoloģija I

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Leksikoloģija, frazeoloģija II

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem