Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Sinonīmi I 1p.
2. Antonīmi 2p.
3. Vecvārdu nozīme 1p.
4. Svešvārdu nozīmes noteikšana 1p.
5. Apvidvārdi 1p.
6. Barbarismi II 2p.
7. Termini 6p.
8. Frazeoloģismu nozīmes 4p.
9. Frazeoloģisma nozīme I 1p.
10. Antīkas izcelsmes frazeoloģismi 3p.