Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda pārveidošana pagātnē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Loka darbības vārdu.
2. Darbības vārda pārveidošana tagadnē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Loka darbības vārdu.
3. Darbības vārda pārveidošana nākotnē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Loka darbības vārdu.
4. Darbības vārdu atpazīšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izraksta darbības vārdu no teikuma.
5. Salīdzinājuma konstrukcijas vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzinājuma partikulu "kā", "nekā" un prievārda "par" pareiza lietošana vienkāršos paplašinātos teikumos ar salīdzinājuma konstrukcijām, kurās ir īpašības vārds pārākajā pakāpē.
6. Īpašības vārdu salīdzināmo pakāpju veidošanas iespēja 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Īpašības vārdu analīze un to spējas veidot salīdzināmās pakāpes noteikšana.
7. Īpašības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īpašības vārda pazīšana teikumā un atšķiršana no citām vārdšķirām
8. Vietniekvārdu piederības grupas I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dažādu vietniekvārdu piederības grupas noteikšana.
9. Vietniekvārdu noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izrakstot jāievēro vietniekvārdu secība tekstā un teikumā minētā vārda forma!
10. Vietniekvārdu grupu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību.
11. Vietniekvārdu saskatīšana teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vietniekvārdu saskatīšana teikumos. Saprot vietniekvārdu funkcijas teikumā; izvēlas piemērotākos vietniekvārdus, kuri ievada palīgteikumus, un ievēro to pareizrakstību.
12. Īpašvārdu un salikto nosaukumu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grāmatu, gleznu, laikrakstu un žurnālu nosaukumi (lielie sākumburti, pēdiņu lietojums)
13. Lietvārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lietvārds teikumā (dzimte, skaitlis, locījums)
14. Skaitļa vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārdi latviešu tautas mīklās. Risinājuma soļos doti arī mīklu atminējumi.
15. Skaitļa vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārda rakstība. Pamata un kārtas skaitļa vārda rakstība. Arābu un romiešu cipari skaitļa vārdu rakstībā. Lietvārda un skaitļa vārda saistījums.
16. Apstākļa vārdu piederības grupu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Apstākļa vārdu atšķiršana no citu vārdšķiru vārdiem.
17. Apstākļa vārda un īpašības vārda atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apstākļa vārda un īpašības vārda noteikšana teikumā.
18. Apstākļa vārdu pazīšana vārdu virknē 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apstākļa vārdu atšķiršana no citu vārdšķiru vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds, vajadzības izteiksme. Mērvienību saīsinājumi 01:20:00 vidēja 29 p.