Uzklikšķini un lejupielādē eksāmena vērtēšanas kritērijus.
 
Valsts ieskaite Latviešu valodā 6.klasei. Programma > latv6.pdf
 
http://visc.gov.lv/