Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pazīst lietvārdus. Grupē lietvārdus pēc kopīgām pazīmēm.
2. Lietvārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atšķir lietvārdus no citām vārdšķirām.
3. Lietvārdu virkne 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pazīst lietvārdus. Vārdu virknē atrod vārdus, kuri nav lietvārdi.
4. Lietvārda pamatforma teikumā 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot noteikt lietvārdu teikumā. Prot pārveidot lietvārdu pamatformā.
5. Lietvārdu atšķiršana no īpašības vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata īpašības vārdu lietvārdu virknē.
6. Īpašības vārdi mīklās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata īpašības vārdu teikumā.
7. Īpašības vārda dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārveido īpašības vārdu pretējā dzimtē.
8. Īpašības vārda pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina īpašības vārdu pareizrakstību.
9. Darbības vārda vārdšķirās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atšķir darbības vārdus no lietvārda un īpašības vārda.
10. Nenoteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pazīts darbības vārdus nenoteiksmē.
11. Darbības vārdu pārveidošana nenoteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pārveido dotos darbības vārdus nenoteiksmē. Ievēro pareizrakstību.
12. Darbības vārdu pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksta pareizi darbības vārdus daudzskaitļa 1. un 2.personā.
13. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka darbības veicēju, attiecīgu personu.
14. Darbības vārda laiks, skaitli, persona 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka darbības vārda laiku, skaitli, personu.
15. Skaitļa vārda rakstība ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Raksta skaitļa vārdus ar burtiem.
16. Pamata, kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai skaitļa vārds ir pamata vai kārtas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas izpratne - Vārdšķiras 00:50:00 vidēja 45 p.