Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pazīst lietvārdus. Grupē lietvārdus pēc kopīgām pazīmēm.
2. Lietvārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atšķir lietvārdus no citām vārdšķirām.
3. Lietvārdu virkne 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pazīst lietvārdus. Vārdu virknē atrod vārdus, kuri nav lietvārdi.
4. Lietvārda pamatforma teikumā 2. izziņas līmenis augsta 6p. Prot noteikt lietvārdu teikumā. Prot pārveidot lietvārdu pamatformā.
5. Lietvārdu atšķiršana no īpašības vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata īpašības vārdu lietvārdu virknē.
6. Īpašības vārdi mīklās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saskata īpašības vārdu teikumā.
7. Īpašības vārda dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārveido īpašības vārdu pretējā dzimtē.
8. Īpašības vārda pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina īpašības vārdu pareizrakstību.
9. Darbības vārda vārdšķirās 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atšķir darbības vārdus no lietvārda un īpašības vārda.
10. Nenoteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pazīts darbības vārdus nenoteiksmē.
11. Darbības vārdu pārveidošana nenoteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pārveido dotos darbības vārdus nenoteiksmē. Ievēro pareizrakstību.
12. Darbības vārdu pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksta pareizi darbības vārdus daudzskaitļa 1. un 2.personā.
13. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka darbības veicēju, attiecīgu personu.
14. Darbības vārda laiks, skaitli, persona 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka darbības vārda laiku, skaitli, personu.
15. Skaitļa vārda rakstība ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Raksta skaitļa vārdus ar burtiem.
16. Pamata, kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, vai skaitļa vārds ir pamata vai kārtas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas izpratne - Vārdšķiras 00:50:00 vidēja 45p.