Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma beigu pieturzīme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teikuma izsacījuma mērķa noteikšana. Teikuma beigu pieturzīmes ielikšana.
2. Uzruna teikumā I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto savos teikumos atbilstošas pieturzīmes; secina, kādas pieturzīmes jāliek teikumos ar uzrunu.
3. Teikuma robežu saskatīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. DIvu stāstījuma teikumu robežu saskatīšana. Lielo sākumburtu un punkta atbilstošs lietojums.
4. Teikuma priekšmets, drukāšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt teikuma priekšmetu vienkāršā paplašinātā teikumā.
5. Izteicējs teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot ievietot teikumā izteicēju, ņemot vērā attēlu.
6. Vienkāršs nepaplašināts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atrod tekstā vienkāršus nepaplašinātus teikumus.
7. Vienkāršs paplašināts teikums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Veido vienkāršus paplašinātus teikumus.
8. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attīsta izpratni par teikuma gramatisko centru.
9. Tiešā runa un piebilde 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt, kura teikuma daļa ir piebilde, kura - tiešā runa
10. Piebilde teikuma sākumā 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot lietot atbilstošas pieturzīmes tiešās runas teikumos, kur piebilde atrodas teikuma sākumā.
11. Teikums ar VTL 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata vienlīdzīgus teikuma locekļus teikumā.
12. Ir vai nav teksts 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot noteikt, vai dotie teikumi ir teksts
13. Temata un virsraksta atbilstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka tematam atbilstošu virsrakstu.
14. Teksta daļas 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot sagrupēt teksta daļas. Ievads, galvenā daļa, nobeigums.
15. Lietišķie raksti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir sludinājums, vēstule, īsziņa, ielūgums un apsveikums. Ievēro teikuma rakstīšanas nosacījumus - teikums sākas ar lielo burtu un beidzas ar pieturzīmi.
16. Monologs vai dialogs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Lasa dotos tekstus un nosaka, vai tas ir dialogs vai monologs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas izpratne - Teikums. Teksts 00:50:00 vidēja 43 p.