ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki skaņu un burtu skaitu vārdos (Transporta līdzekļi) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka skaņu un burtu skaitu vārdos. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
2. Vienzilbīgi vārdi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka zilbju skaitu vārdos. Atrod un precīzi lasa vienzilbīgus vārdus.
3. Skaņu secība 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Veido vārdu no dotajām skaņām (burtiem).
4. Burti un skaņas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka burtu un skaņu skaitu vārdā. Izprot skaita atšķitību. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus.(VL.3.3.1.3.)
5. Vārda sākumburts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaņu mācība. Vārda pirmā skaņa, burts
6. Īsie un garie patskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ievieto vārdā trūkstošo burtu. Skaņu mācība. Īsie un garie patskaņi
7. Divskanis o un patskanis o, ar izvēli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vārdā patskatni vai divskani o. Skaņu mācība. Patskanis o un divskanis o
8. Vārdi alfabēta secībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, pēc kāda principa tiek sakārtoti uzvārdi alfabēta secībā.
9. Alfabēts (pazudušie burti) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atjauno alfabētā pazudušos burtus.
10. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vārda sastāva noteikšana (ar priedēkli atvasinātiem vārdiem).
11. Vārda sastāva modelis (visas sastāvdaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem.
12. Sinonīmi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Meklē vārda nozīmes skaidrojumu tekstā. Prot noteikt sinonīmus.
13. Antonīmi sakāmvārdos un parunās 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izprot teikumu. Izvēlas atbilstošos antonīmu pārus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas izpratne - Skaņa, zilbe, vārds 00:40:00 vidēja 39 p.