Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausies un nosaki, kura ir pieklājības/sasveicināšanās/atvadu frāze! 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saklausa pieklājības/sasveicināšanās/atvadu frāze teikumā.
2. Skaņa un burts T. Diktāts 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Klausās un pieraksta vārdus. Lieto lielos sākumburtus īpašvārdu pierakstā.
3. Skaņa un burts B. Diktāts 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Klausās un pieraksta vārdus. Lieto lielos sākumburtus īpašvārdu pierakstā.
4. Skaņa un burts P. Diktāts 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Klausās un pieraksta vārdus. Lieto lielos sākumburtus īpašvārdu pierakstā.
5. Skaņa un burts D. Diktāts 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Klausās un pieraksta vārdus. Lieto lielos sākumburtus īpašvārdu pierakstā.
6. Dzīvnieku pasaka. Klausīšanās 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Klausās pasaku un ievieto tekstā trūkstošos vārdus.
7. Latviešu tautas pasaka. Klausīšanās. Notikumu secība 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Klausās pasaku. Sakārto attēlus notikumu secībā.
8. Dzejolis. Klausīšanās 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Klausās dzejoli un izvēlas no dotajiem trūkstošos vārdus.
9. Apvidvārdi (klausīšanās un rakstīšana) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Klausās teikumus, izraksta apvidvārdus. Atrod skaidrojumu vārdnīcā. Lasa teikumus, ieraksta atbilstošos literārās valodas vārdus.
10. Latviešu tautas pasakas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Klausīšanās prasme. Teksta izpratne. Klausās pasakas. Izvēlas atbildi atbilstoši teksta saturam.
11. Pasakas (teikumu pabeigšana) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Klausīšanās prasme. Teksta izpratne. Pabeidz iesāktos teikumus. Teikuma beigās liek atbilstošo pieturzīmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās uzdevumi 01:00:00 vidēja 37 p.