Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Valodas sistēmas izpratne. Izteicēja jautājuma noteikšana 1p.
2. Valodas sistēmas izpratne. Teikuma priekšmeta noteikšana 1p.
3. Valodas sistēmas izpratne. Izteicēja noteikšana 1p.
4. Valodas sistēmas izpratne. Gramatiskā centra noteikšana 2p.
5. Valodas sistēmas izpratne. Lietvārdu noteikšana teikumā 1p.
6. Valodas sistēmas izpratne. Darbības vārdu noteikšana 1p.
7. Valodas sistēmas izpratne. Vārdšķiru noteikšana 2p.
8. Valodas sistēmas izpratne. Īpašības vārdu un lietvārda saistība 1p.